Besiktningar

Våra besiktningar ger dig massor av information som används till att öka säkerheten och förlänga livslängden på utrustningen du använder. Vi samlar in värdefull data som kan användas för att ge tidiga varningar om framtida problem, så att du kan undvika onödiga kostnader. Vi fokuserar på BRF i Stockholm där efterfrågan är stor.

Hissbesiktningar:

  • Säkerhet
  • Kompetens
  • Personlig service

Andra fastighetsbesiktingar:

Energideklarationer:

En energideklaration visar hur mycket energi en byggnad använder. När du vill köpa eller hyra har du rätt att se energideklarationen innan du fattar ditt beslut. Det är ägaren som måste visa dig deklarationen.

Vi kollar:

  • Den uppvärmda arean i huset
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och  varmvatten
  • Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
  • Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Överlåtelsebesiktningar:

En överlåtelsebesiktning är en noggrann undersökning av en byggnad och den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att veta fastighetens fysiska skick, oftast i samband med en försäljning.

  • Vi kollar igenom handlingar rörande fastigheten
  • Vi genomför en okulär besiktning
  • Vi ger resultatet av överlåteslebesiktningen

OVK- besiktningar:

Vi utför inte dessa besiktningar, men du kan hitta en teknikkonsult som på ett bra sätt utför OVK- besiktning här. I framtiden kan det hända att någon av våra ingenjörer kommer att gå certifieringsutbildningen så att vi kan göra det med egen personal.