Reparationer

Vi är stolta över att utveckla innovativa reparationsalternativ och designdokument för svåra problem. Våra designtjänster föregås typiskt av tillståndsbedömning eller rättsmedicinsk utredning av problem.

Vår design av reparationer för flera projekt har erkänts av våra kamrater genom utmärkta projektutmärkelser.

Alla projekt är unika och till viss del olika med typiska reparationsdesigntjänster är följande:

  • Utveckla reparationsalternativ
  • Analys av livscykelkostnad
  • Budgetanalys och reparationsprioritering
  • Konsultationer kring val av lämpligt reparation baserat på livscykelkostnader, tillgänglig budget och kundbehov
  • Förbereda kontraktsdokument, inklusive budgivningskrav och kontraktsformulär
  • Förbereda reparationsspecifikationer i enlighet med gällande byggnormer
  • Reparera ritningar med AutoCAD och 3-D modelleringsprogram
  • Förebyggande underhållsrekommendationer