Våra tjänster

Fapejo bygg erbjuder ett brett utbud av specialiserade konsulttjänster till sina kunder. Tjänsterna vi erbjuder tillhandahålls inom våra kompetensområden. Våra tjänster inkluderar utvärdering av vattenläckage, fuktproblem, hållbarhet, åldrande problem med olika material och system och olika besiktningar.